Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2012

Tato, tato! Dzwonią porywacze Pikusia!
Reposted bynatalamyszorbloodrainbowhrabiapawelmariMoanabeerocknrollqueenppiotrusganzegalDeborahCurtiswujcioBatjadziekstfun84

April 02 2012

6867 4994
Byliśmy tacy szczęśliwi. Nigdy nie spotkam takiej kobiety.
Tags: Stanisław
Reposted frompl pl

March 11 2010

0783 40bb
Mnożenie możemy zastąpić dodawaniem...
Reposted byxannargothiel

March 08 2010

1263 3fb0 500
Żegnamy dziś naszego kolegę, który oddał swoje młode życie dla jakże bliskiej nam wszystkim idei.
Reposted bykikinkibumszakalakajaphykikuchirzekomyzagranicznyinwestorbojsiebogaxannsstefaniawilczaspierekKik4sskurwysyntomczanNytemayr

February 19 2010

1999 79e3 500
Zupełnie nie mogę przełykać.
Reposted byPaiperpiskorfaceofboestonefoxxxmarcepannapatidagabamboochabrilhencl-agkikinkiklatchysiu
1981 244a 500
Tato...  A dokąd się spieszą zegarki?
Reposted byxannclaricezagranicznyinwestorchujowatakjestcl-agpeachecomicsKik4sdrugastronalownahallac
1955 352a 500
Skarbonka.
Reposted byxannbumszakalakaclarice

February 13 2010

2217 05a9 500
Pewna piękna dziewczyna pokochała ubogiego młodzieńca.
Reposted byininaechoesbojsiebogaxannbumszakalakaKabriolettasoberkalafiorowatomczanpaprzol
2204 c026 500
Dajcie mu tyle złota, ile waży.
Tags: Stanisław sen
Reposted byxann xann
2187 0218 500
Popatrz, to ten facet z telewizji.
Tags: Stanisław tv
Reposted byzagranicznyinwestorbumszakalaka

February 11 2010

5940 3b5b 500
Dzień dobry, proszę zdjąć kurtkę i wygodnie usiąść na fotelu.
Reposted bybumszakalakayamachannabojsiebogaxannporwan
5932 39a5 500
Mój sześcioletni syn sam skonstruował gilotynę ...
Reposted bybumszakalakamalisayamachannabojsiebogaxannkodamaninagosiaininaporwandziadek
5893 576e 500
Ta funkcja to absolutna nowość.
Reposted byyamachannacubexann

February 08 2010

5835 ff01 500
Czy mógłbym sobie zająć kolejkę?
Reposted byclaricetaka-jedna-jaKabriolettapatidaga
5825 daf3 500
Umówiłem się z moim kolegą "Szalonym Edkiem".
Reposted byclariceadamklimowski
5808 7057 500
Tato, kiedy wreszcie pójdziemy do cyrku?
Reposted byxannclaricesilenceralex-plklatchysiu

February 05 2010

0426 017b
Przepraszam, gdzie jest mleko kokosowe?
Reposted byclaricexannmarcepannawojtkumrokuKabriolettabumszakalakapiskorpulczynskimajonessslluca
0393 fc66
Chciałbym zarezerwować pokój z ładnym widokiem.
Reposted byxann xann
0357 3ded 500
Tato, ale mega wypas!
Reposted byclaricexanntaka-jedna-jakombajndosalatekbumszakalakatsss

January 28 2010

8756 5939 500
Gdybyś mógł zadać Bogu jedno pytanie...
Reposted bybojsiebogarzekomybumszakalakamarcepannatfunigdykasiarzynareloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl